Изложба в Русе / София ///
Изложба “Обезлюдяващи се градове”, Русе/ България
14.12.2006 – 14.01.2007г.

Откриване изложбата: 14.12.2006г. (четвъртък), 18.00ч.
Русенска Художествена Галерия
ул. “Борисова” 39
7000 Русе
България
тел: +359.82.828699


Международно дружество “Елиас Канети” презентира в сътрудничество с Русенската Художествена Галерия изложбата “Обезлюдяващи се градове” в Русе. На вниманието на публиката са 15 произведения на художници, архитекти, режисьори, графици, културолози и социолози (сред тях Антье Еман, Михаел Бауте, Харун Фароки, Клеменс фон Ведемайер, Лаура Хорели, Катрин Вилднер, Сава Митурич, Сергей Митурич и Джон Дейвис).

Изложбата се състои от една страна от хронологии и обзори, които запознават аудиторията с феномена на градското обезлюдяване и представят четирите изследвани региона – Иваново, Хале/ Лайпциг, Манчестър/ Ливърпул и Детройт. От друга страна са включени културни изследвания и художествени творби, отразяващи от различни перспективи разнообразните аспекти на градското обезлюдяване.

В рамките на специален уъркшоп група ученици се занимаваха посредством художествени похвати със своя град Русе. Темите бяха “Моят град Русе” и “Русе – моята мечта”. Ученическите рисунки, както и произведението на българския художник Камен Стоянов със заглавие “Places where the world breaks away” бяха също така включени в изложбата.

Северозападният български град Русе е в особена степен жертва на негативните влияния на градския прелом. Докато в края на 80-те години жителите на града са били около 200 000, в днешни дни по официални данни те са 150 000, но в действителност са дори още по-малко. Причини за това обезлюдяване са главно катастрофалното замърсяване на околната среда от страна на химическия завод в румънския граничен град Гюргево през 80-те години, постсоциалистическата деиндустриализация в Русе и региона, както и засиленият процес на централизация в България. Изложбата цели да проблематизира феномена на градското обезлюдяване в региона, но също така и да покаже, че това е глобален проблем, който не се ограничава единствено до постсоциалистическите общества.

Изложбата е финансирана от Министерството на външните работи на ФРГ и фондация “Роберт Бош”. Главен куратор: Филип Освалт, съ-куратор за Русе: Тимо Кьостер, превод: Страхил Карапчански
 // Druckansicht //  //

Start ¬Тема / Проект ¬Изложба в Русе / София ¬Контакт           • Kontakt • Impressum • Sitemap